logo

Kvaliteedi tagamiseks jälgime toodete liikumist kogu tarneahelas. Alates toote tootmisest kuni toote jõudmiseni kliendini.

Tootja poolseks usaldusväärsuse kinnituseks on tootja tootmisprotsesside vastavus hügieeninõuetele (näiteks HACCP) ja kvaliteedi juhtimissüsteemidele.
Eesti Sai OÜ omab Eesti Veterinaar- ja Toiduameti tunnustust nr 1743 ning viib läbi enesekontrolli HACCP põhimõtetele vastavalt.

Toote kvaliteedi kindlustamiseks peale tootmist on vaja tagada tema omaduste (eelkõige temperatuur) säilimine veol ja hilisemal ladustamisel. Et tagada kauba säilimine veol, selleks kasutame veoks ainult spetsiaalselt sügavkülma (-18 °C) veoks mõeldud transpordivahendeid, mida me teenusena oma partneritelt sisse ostame. Autod on varustatud temperatuuri kontrolli süsteemidega. Meie partnerid on pikaajalise kogemusega.
Kaupade ladustamine toimub spetsiaalses sügavkülma laos. Meie kasutame oma kauba ladustamiseks Est-Trans Kaubaveod AS ladu, kelle korraldada on ka jaotusvedu. Est-Trans Kaubaveod AS on logistikateenuste pakkuja, kes on spetsialiseerunud külmutatud ja jahutatud toiduainete hoiustamisele, komplekteerimisele ning transpordile.